POTENCJAŁ BADAWCZO- ROZWOJOWY I INNOWACJA  


Od chwili wejścia w życie Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE) celem polityki unijnej w zakresie BRT(badań i rozwoju technologii) jest wzmacnianie bazy naukowej i technologicznej europejskiego przemysłu i sprzyjanie zwiększaniu jego międzynarodowej konkurencyjności.
Z dumą informujemy, że BIOPOLUK SP. Z O.O. jest też uczestnikiem projektów zwiększających potencjał badawczo-rozwojowy i poziom innowacji oferowanych produktów zarówno w aspekcie technologicznym jak i jakościowym.